Är aluminiumfönstren energieffektiva?


Aluminium är en metall och därför ett kallt material. Eftersom fler och fler efterfrågar energieffektiva lösningar idag har tillverkare av aluminiumfönster fått brottas med alternativa lösningar.

Kronfönsters helaluminiumfönster Royal har luftkammare och s.k. brutna köldbryggor i sina fönster. Träfönster med aluminiumbeklädnad kan kännas kalla när man rör vid aluminiumet. Men eftersom stommen är i trä kan man ändå få riktigt bra U-värden på 3-glasfönster.