Energiklassificering A-G

Vad är U-värde?

Alla fönster har ett angivet U-värde. Men vad betyder egentligen U-värdet och hur beräknas det? Har har vi satt ihop en guide som kan vara bra att läsa igenom.

U-värdet skulle kunna sägas vara lite som bränsleförbrukningen i en bil. Värdet säger något om hur mycket energi som går åt, förloras, genom glaset. Värdet anges i regel som en siffra med en decimal. Moderna fönster ligger kring 0,9 – 1,2. Man skriver sällan ut enheten som egentligen är W/m2K, där W = Watt och m2 = kvadratmeter och K temperaturskillnaden mellan inom- och utomhusmiljön.

Ett lågt u-värde betyder att fönstret är mer energisnålt och inte läcker värme lika mycket som ett med högt värde. Den som jagar efter låga boendekostnader för uppvärmning ska se till att välja fönster och dörrar med så låga värden som möjligt.

Spara pengar på energieffektivare fönster

Det har skett en stor utveckling i tillverkningen av moderna energieffektiva fönster. Ett gammalt 2-glasfönster har ett U-värde på mellan 2,8-3,0. Att byta till 2-glas eller 3-glasfönster med U-värden ner mot 1,0 kan ha stor påverkan på den totala energiåtgången för uppvärmning av huset. För att visa på hur mycket pengar det kan röra sig om har vi satt ihop ett räkneexempel.

Förutsättningarna är som följer:

  • 20 m2 fönsteryta.
  • Gamla 2-glas fönster med U-värde på 3,0
  • Byte till 3-glasfönster med U-värde på 1,0
  • Inomhustemperaturen hålls vid 20 grader

Formeln för att beräkna energiförlusten:

U-värdet x temperaturskillnad x fönsterytan

Besparing vid 0 grader utomhustemperatur

Före fönsterbytet ligger förbrukningen på 3,0 x 20 x 1,5 = 90 W

Efter fönsterbytet ligger förbrukningen på 1,0 x 20 x 1,5 = 30 W

Det ger en besparing på 60 W, vilket motsvarar att du lämnar en 60 W lampa på och låter den lysa konstant dygnet runt. En onödig energiförlust helt enkelt.

Vintertid då temperaturen ligger ner mot -10 grader blir besparing större än så (135 W – 45 W) och landar på 90 W.

Gradtimmar för årsförbrukning

Om man ska räkna på årsförbrukning måste man väga in hela året och snittemperatur för orten man bor på.

U-värde x fönsterytan x ortens gradtimmar i tusental

 Om vi tar ovan exempel och säger att huset ligger i Luleå. Där är ortens gradtimmar 140. Skulle vi byta från 3 till 1,0 U-värde skulle den årliga besparingen bli hela 5 600 kWh/år. Med ett elpris på 1 kr / kWh blir det 5 600 kr.

När man väl vet beräknade årsbesparingen kan man lätt ställa det i relation till vad det kostar att köpa och byta fönstren.

Vill du göra din egen kalkyl så kan vi rekommendera EQ-fönsters kalkylator.

Vill du spara ännu mer på din uppvärmning kan du fundera över hur varmt du egentligen behöver inomhus. För varje grad lägre inomhustemperatur minskar kostnaden med ca 5%. Har du en uppvärmningskostnad på 20 000 kr per år motsvarar det 1 000 kr du kan köpa en snygg och varm tröja för istället.

Populära fönstertillverkare med bra u-värden

De flesta konsumenter är idag energimedvetna och efterfrågar effektiva fönster. Därför har nästan alla tillverkare jobbat hårt för att få till så bra U-värden som möjligt. Det gäller till exempel Effektfönster, Traryd och SP Fönster.

 

Rulla till toppen